Laminointi

 

Laminointi on prosessi, jossa kaksi tai useampi kerros samaa tai eri materiaalia liitetään yhteen. Näin muodostetaan komposiitti, yhdistelmä, jossa materiaalit toimivat yhdessä. Laminointityö suunnitellaan aina asiakkaan ja tuotteen mukaan, koska niin tuotteilla kuin myös asiakkailla on erilaisia vaatimuksia.

Laminointityötä suunniteltaessa on otettava huomioon useita eri muuttujia, kuten lämpötila, ajonopeus, sekä tietysti laminoitavien materiaalien ja yhdistämiseen käytettävän sidosaineen ominaisuudet. Laminointityö voi olla parhaillaan siis hyvin yksilöllistä palvelua.

  • Neljä laminointiyksikköä, joissa kolmen linjan päässä pituusleikkurit

  • Laminoitavien materiaalien maksimileveys 250 cm , maksimipaksuus 15cm

  • Pulveri-, kalvo- sekä harsoliimalaminoinnit

  • Monikerroslaminoinnit

  • EVA-pinnoitukset